چکیده مقاله :

 هدف: بررسی اثر آنتی بیوتیک های لینکواسپکتین، تیامولین، تایلوزین، سیپروفلوکساسین و ائروفلوکساسین بر روی تیتر سرمی طیور مبتلا به مایکوپلاسماگالی سپتیکم (Mg) و مایکوپلاسما ساینویه(Ms) .طرح: مطالعه مشاهده ای.حیوانات: چهل و دو قطعه مرغ مادر سویه راس.روش: چهل دو قطعه مرغ مادر در سن ۳۵ هفتگی (۳۶ قطعه از یک واحد مبتلا به Mg و Ms و همچنین ۶ قطعه از یک واحد عاری از مایکوپلاسماهای مذکور) تهیه و ۷ گروه ۶ تایی (۶ گروه آلوده و یک گروه غیرآلوده) به صورت جداگانه در قفسهای سیمی در شرایط مطالق با توصیه های سویه راس نگهداری شدند. نمونه های خون با استفاده از سرنگ های ۲ میلی لیتری از ورید بالی اخذ گردید و آزمایشهای سریع سرمی (Rapid serum plate agglutination test “RSPAT” الیزا بر روی نمونه های خون انجام شد. به ۵ گروه از ۶ گروه آلوده (گروههای ۱ الی ۵) آنتی بیوتیک های انتخابی مایکوپلاسماها (گروه ۱= لینکواسپکتین، گروه ۲= تیامولین، گروه ۳= تایلوزین، گروه ۴= سیپروفلوکساسین و گروه ۵ = انروفلوکساسین) به مدت ۵ روز کامل با دز توصیه شده هر دارو به روش آشامیدنی داده شد و گروه ۶ به عنوان گروه آلوده کنترل برای بررسی اثر داروها و گروه ۷ به عنوان گروه غیرآلوده جهت کنترل آلودگی محیطی در نظر گرفته شد. پس از اتمام دوره درمانی، نمونه های خون مجددا اخذ و و پس از انجام آزمایشهای سرمی، نتایج مورد برسی قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل آماری: در برنامه SPSS از روشهای آنالیز واریانس Two tailed pair t-test استفاده شد.نتایج: این مطالعه نشان می دهد که میزان تیتر الیزای سرم مرغهای مادر مبتلا به مایکوپلاسما گالی سپتیکم و مایکوپلاسما ساینویه در داخل گروه و بین گروهها از یکدیگر متفاوت بوده و حتی تیتر الیزای Mg یک قطعه مرغ با تیتر الیزای Ms همان قطعه (بدون توجه به گروه) از یکدیگر اختلاف داشت. تیتر الیزای سرمی طیور گروه ۶ (آلوده کنترل) در طی دوره آزمایش، روند افزایشی داشت ولی تیتر الیزای سرمی طیور تحت درمان (گروههای ۵-۱) روند کاهشی را نشان می داد و این امر بیانگر آن است که آنتی بیوتیک های مورد مطالعه بر روی روند بیماریهای Mg و Ms تاثیر داشته اند منتهی میزان اثر این آنتی بیوتیک ها از هم متفاوت بوده به طوری که آنتی بیوتیک های تایلوزین تارتارات و انروفلوکساسین بر روی Mg نسبتا موثر بوده و بر روی Ms کمترین اثر را داشته اند در حالی که بیشترین کاهش تیتر الیزا در سرم طیور گروههای تحت درمان با آنتی بیوتیک های لینکواسپکتین، تیامولین و سیپروفلوکساسین مشاهده گردید.نتیجه گیری: تجویز آنتی بیوتیک های انتخابی علیه مایکوپلاسما، تیتر سرمی طیور مبتلا را به میزان قابل توجهی (P<0.05) کاهش داده ولی هیچ کدام از آنتی بیوتیک های مورد مطالعه قادر به حذف آن نمی باشند.

http://amoltiyour.blogfa.com/

نوشته شده توسط مهندس واحدی  | لینک ثابت |

درمان و کنترل مایکوپلاسماها شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ 23:20

رمان و کنترل مایکوپلاسماها            

 

 

درمان و کنترل مایکوپلاسماها

 

ساختار هرمی صنعت طیور، شیوع عفونت های مایکوپلاسمایی را بطریق عمودی تسهیل می کند، بنابراین اساسی ترین کار کنترلی ممانعت از انتقال مایکوپلاسما از مادرها به جوجه ها می باشد.

 

 

مایکوپلاسماها ارگانیسم هایی شبه باکتری هستند که دیواره سلولی نداشته و غشای پلاسمایی سه لایه ای دارند. تا به حال 22 گونه از جنس مایکوپلاسما از طیور اهلی جدا شده اند که فقط چهارگونه از آنها برای طیور اهلی بیماریزا بوده اند:

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مهندس واحدی  | لینک ثابت |

توضیحاتی پیرامون بیماری CRD شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ 23:19

توضیحاتی پیرامون بیماری CRD

 

 

بیماریهای ایجاد شده توسط ویروسها ، باکتریها ، انگلها و ترکیبات توکسیک در طیور امری عادی و شایع میباشد. به رغم آنکه بیماریهای کلینیکی به میزان خارج از کنترل ممکن است که اتفاق نیفتد ، سیستم ایمنی بدن پرندگان در اثر بیماری ضعیف شده و حساسیت آن به سایر بیماریها و حتی واکسنها سبب شکست واکسیناسیون و نتیجه ندادن آن در برابر بیماریهایی مانند نیوکاسل میشود .

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مهندس واحدی  | لینک ثابت |

بیماری مزمن تنفسی C - R - DChronic Respiratory Disease شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ 23:17

بیماری مزمن تنفسی C - R - DChronic Respiratory Disease

گردآوری از : پایگاه اطلاع رسانی جامع مرغداری استان گلستان

 

علت بیماری :علت این بیماری میکوپلاسماگالی سپتیکوم ( Mycoplasma Gallisepticum ) است . معمولا ویروسهای تنفسی و باکتریهای دیگر اغلب سبب زمینه مساعد را برای این بیماری فراهم میکنند . ولی علت اصلی بیماری میکوپلاسما و اشیرشیاکولی E.coli است . ناراحتی و استرس ناشی از جابجا کردن طیور و عمل قطع نمودن نوک و واکسیناسیون های مختلف نیز اغلب زمینه را برای بروز این بیماری در گله آماده میسازند . 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مهندس واحدی  | لینک ثابت |

بیماری CRD شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ 18:32

بیماری CRD

بیماریهای ایجاد شده توسط ویروسها ، باکتریها ، انگلها و ترکیبات توکسیک در طیور امری عادی و شایع میباشد. به رغم آنکه بیماریهای کلینیکی به میزان خارج از کنترل ممکن است که اتفاق نیفتد ، سیستم ایمنی بدن پرندگان در اثر بیماری ضعیف شده و حساسیت آن به سایر بیماریها و حتی واکسنها سبب شکست واکسیناسیون و نتیجه ندادن آن در برابر بیماریهایی مانند نیوکاسل میشود .با وجود پیشرفت زیاد در رویه تشخیص ها ، واکسیناسیون و درمان ، CRD یکی از مهمترین بیماریها در نواحی تولیدی طیور در دنیا میباشد .این بیماری بسیار متغیر است و پیشگیری از آن تحت شرایط عادی مشکل میباشد .مایکو پلاسما گالینا سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویا دو گونه مهم و پر اهمیت در مبتلا کردن طیور میباشند . عامل ایجاد CRD نیز این دو بیماری میباشند . این بیماریها مسئول ایجاد خسارات گسترده می باشد که به آن اشاره خواهد شد . این گستردگی خسارت زمانی بیشتر میشود که این بیماریها در نواحی ایجاد بشود که بعنوان مثال یک گونه بیماری تنفسی ویروسی نیز وجود داشته باشد .به رغم تمامی تلاشها و زحمات بسیار زیاد برای کنترل و ریشه کنی مایکوپلاسموسیس این بیماری مسئله ساز به وارد آوردن خسارتهای اقتصادی سنگین خود در گله های طیور ادامه میدهد .

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مهندس واحدی  | لینک ثابت |